Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
free templates joomla

A Kari Tanács tagjai

 

 

A Kari Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai 

hivatalból:


Dr. habil. Horváth Géza egyetemi docens, dékán

Riskó Annamária egyetemi hallgató, kari HÖK-elnök

 

választás alapján:

 

vezetőoktató, vezetőkutató

Dr. habil. Géczi János egyetemi docens, mb. intézetigazgató, stratégiai dékánhelyettes

Dr. habil. Ortutay Katalin Ágota egyetemi docens

Dr. habil. Sántha Kálmán egyetemi docens

Dr. habil. Szávai Dorottya Anna egyetemi docens

Dr. habil. Ladányi István egyetemi docens

Dr. Hajagos-Tóth Tibor egyetemi docens

Dr. Hortobágyi Ildikó egyetemi docens

Dr. Rácz Gabriella egyetemi docens

Dr. Szentgyörgyi Szilárd egyetemi docens

Dr. habil. Tóth József egyetemi docens, mb. intézetigazgató

Prof. dr. habil. Navracsics Judit egyetemi tanár, intézetigazgató

 

nem-vezetőoktató, nem-vezetőkutató
 

Dr. András Ferenc adjunktus

Langerné dr. Buchwald Judit adjunktus

 

egyéb foglalkoztatott

Forró Zsuzsanna nyelvtanár

 

egyetemi hallgató

Balla Anett

Egyed László

Gáspár Dominika

Harmat Ádám

Kovács Tímea

 


 MFTK Dékáni Titkárság, B épület I. emelet Tel: 88/624-005 e-mail: mftkdekani@mftk.uni-pannon.hu